ท่องดินแดนโบราณ นครเปตรา

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ

นครเปตรา สถานที่ท่องเที่ยวที่ที่เก่าแก่ และยังได้รับอิทธิพลมาจากชาวพื้นเมืองโบราณ ในการสร้างสถาปัตยกรรมการแกะสลักหินที่มีความงดงามและล้ำค่า…