บาน่าฮิลล์ ประเทศเวียดนาม

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ

บาน่าฮิลล์ ในประเทศเวียดนาม เป็นหมู่บ้านที่มีบรรยายกาศแบบเมืองฝรั่งเศสที่ยกมาไว้ในประเทศวียดนาม จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกด้วย…

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ซี อควาเรียม ประเทศสิงคโปร์

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มีสิ่งมีชีวิต พิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้ำใน Sentosa ที่ประเทศสิงคโปร์ อุโมงค์ปลาขนาดใหญ่ที่รวมสัตว์น้ำมากกว่า 800 สายพันธ์ุ…