นากายุ ออนเซ็นโซดา จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น

สถานที่ท่องเทียวในไทย และต่างประเทศ

ออนเซ็นโซดา เป็นออนเซ็นที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดรักษาโรค และหนึ่งในนั้นคือ นากายุออกเซ็นโซดา ที่คนในญี่ปุ่นนิยมมาเพื่อการรักษาโรค…

กำแพงเมืองจีน ประเทศจีน

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ

กำแพงเมืองจีน เป็นสถาปัตกรรมที่มีอายุมากกว่า 2,500 ปี ได้รัเลือกให้เป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศจีน…