Galapagos (หมู่เกาะกาลาปากอส)

สถานที่ท่องเที่ยวในไทยและต่างประเทศ

หมู่เกาะกาลาปากอส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จะพบกับสัตว์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำ สัตว์บก สัตว์ป่า จะพบได้ที่หมู่เกาะกาลาปากอส…

ประติมากรรมรูปปั้นพระเยซู ประเทศบราซิล

สถานที่ท่องเที่ยวในไทยและต่างประเทศ

Cristo Redentor Statue เป็นประติมากรรมรูปปั้นพระเยซู ใช้ระยะเวลาในการสร้างราว 5 ปี ได้รับเลือกให้เป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบราซิลอีกด้วย…

Fingal’s Cave ประเทศสก็อตแลนด์

สถานที่ท่องเที่ยวในไทยและต่างประเทศ

ถ้ำฟิงกอล เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เสาของถ้ำมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมเรียงตัวกัน ตัวถ้ำโค้งสวยเป็นธรรมชาติ เสียงของคลื่นสะท้อนออกมา ราวกับถ้ำกำลังบรรเลงเพลง สิ่งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวต่างพากันหลงไหลไม่น้อย…

ทะเลสาบสปอท ทะเลสาบศักดิ์สิทธ์ในแคนนาดา

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ

ทะเลสาบสปอท มีแร่ธาติมากมายหลากหลายชนิด ที่มีความเข้มข้นสูง ในช่วงฤดูร้อน ทะเลสาบแห่งนี้จะเผยให้เห็นจุดต่างๆ มากมาย รวมทั้งสีสันที่สวยงาม จึงกลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก…

” เวนิส ” เมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลก

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ

เมืองเวนิส เป็นที่มาของวรรณกรรมหลายๆ เรื่อง เช่น พ่อค้าแห่งเวนิส , โรมิโอ แอนด์ จูเลีย และเมืองเวนิสได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลก…

แม่น้ำห้าสี (Cano Cristales) ประเทศโคลอมเบีย

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ

แม่น้ำห้าสี เกิดจากหลายๆ ภูมิประเทศรวมกัน ทำให้สถานที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ สีทั้งห้านั้นเกิดจากพืชที่อยู่ใต้ เช่น สาหร่าย นิยมท่องเที่ยวกันมากในช่วงฤดูฝน…