เมืองโบราณแห่งฮอยอัน มรดกแห่งวัฒนธรรม

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ

 เมืองเก่าฮอยอัน เมืองที่เก็บรักษาความเป็นเมืองมรดกแห่งวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ

เมืองโบราณแห่งฮอยอัน (Hoi An) จังหวัดกว๋างนาม ในประเทศเวียดนาม ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 เมืองนี้ศูนย์กลางทางการค้า ชาวต่างชาติมาตั้งถิ่นฐาน เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมได้อย่างมีเอกลักษณ์ และมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ไว้ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ

เมืองโบราณแห่งฮอยอัน (Hoi An) อาคารบ้านเรือนโทนสีเหลืองมัสตาร์ด เป็นเสน่ห์ของฮอยอัน ยามค่ำคืน ร้านค้า ร้านอาหาร ตกแต่งด้วยไฟ สถาปัตยกรรมของเมืองนี้ นับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกรักษาไว้ด้วยคนท้องถิ่นและคนต่างชาติไว้เป็นอย่างดี ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวัน นักท่องเที่ยวก็สามารถเดินเที่ยวตามตรอก ตามซอกซอยต่างๆ ได้ทั่ว

 

 

อ้างอิง >>https://palanla.com/

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  >> https://www.mustdoholiday.com/

 ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว การท่องเที่ยว

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย พร้อมสัมผัส สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย หนึ่งในนั่นก็คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
นี่คือสถานที่ ที่เป็นดั่ง ศุนย์รวมจิตใจ ของคนล้านนา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร หรือที่ทุกๆคน รู้จักกันในนาม วัดพระธาตุดอยสุเทพ…

อ่านเพิ่มเติม »