เที่ยวตามภาพยนตร์ เบลารุส ประวัติ เป็นอย่างไร?

เที่ยวตามภาพยนตร์ เป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่ไม่มีการติดต่อกับทะเล ที่ตั้งของประเทศนี้นั้น อยู่ทางยุโรปตะวันออก ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศ รัสเซ๊ย ยูเครน โปแลนด์ ลิทัวเนีย และลัดเวีย โดยพื้นเพของคนเบลารุสนั้น มีต้นกำเนิดมาจากชาวสลาฟ ที่ถือว่าเป็นชนชาติที่มีความเก่าแก่ และรุ่งเรืองในอดีตแถบยุโรปตะวันออกนั้นเอง เมืองหลวงของเบลารุสนั้นคือ กรุงมินสค์ พื้นที่กว่า 40 % เป็นพื้นที่เต็มไปด้วยป่าไม้ เบลารุสนั้นเดิมที เป็นรัฐส่วนหนึ่งของอาณาจักรรัสเซียในอดีต

จนกระทั่งมาถึงการปฎิวัติรัสเซีย ทำให้ดินแดนต่างๆที่อยู่ภายใต้ อาณาจักรรัสเซียต่าง เป็นอิสระและพยายามแยกตัวปกครองตนเอง แต่แล้วก็ได้ถูก สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต เข้ายึดครองด้วยกองกำลัง ในประเทศโดยรอบที่พยายามจะแยกตัว จึงทำให้เบลารุสนั้นได้กลายมาเป็น ส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตไปในที่สุด ช่วงเวลาแห่งการอยู่ในเครือ สหภาพโซเวียต ได้มีงบประมาณและการเปลี่ยนแปลง ภายในประเทศให้มีระบบแบบเดียวกัน กับสหภาพโซเวียต

ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม รวมไปถึงองค์ความรู้ต่างๆอีกด้วย จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามเย็น สหภาพโซเวียตล่มสลาย เบลารุสเองได้ประกาศเอกราชในวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.1991 โดยผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาดิบดีคือ นายอเล็กซานเดอร์ ลูคาเซนโค ได้เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ ค.ศ. 1994 จนมาถึงปัจจุบัน เขายังดำรงตำแหน่งอยู่ ซึ่งในอดีตเขานั้น เป็นนายทหารคนหนึ่ง ที่เคยทำงานในสหภาพโซเวียต เมื่อสมัยที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล้มสลาย แต่พอหลังจากที่ก่อตั้งประเทศแล้ว เขาเองได้ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งสูงสุดทางการเมือง และยังคงดำรงตำแหน่งมาอย่างยาวนาน จนถือได้ว่าเขานั้นเป็น เผด็จการคนสุดท้ายของยุโรปนั้นเอง

เที่ยวตามภาพยนตร์ เบลารุสมีภาพลักษณ์อย่างไรในสังคมโลก?

ด้วยตัวผู้นำของประเทศนั้นเอง ที่เป็นภาพลักษณ์ให้กับประเทศตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญา หรือวิสัยทัศน์นั้นจะเป็นตัวบ่งบอก ทิศทางของประเทศได้ดี เบลารุสเองหลังจากได้ก่อตั้งประเทศ ได้ร่วมลงนามสัญญาร่วมมือกันระหว่าง รัสเซีย และเบลารุส ในปีค.ศ. 2000 ทั้งสองต่างได้ประโยชน์จากการร่วมมือกัน ทางด้านเศรษฐกิจและทางทหาร ถึงแม้เบลารุสเองจะเป็นประเทศขนาดเล็ก แต่ก็ได้มีสนธิสัญญาร่วมลงนาม ทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ในฝั่งยุโรปตะวันออก ถึงแม้เบลารุสจะไม่ได้เข้าร่วมกับ

สหภาพยุโรปแต่ก็ยังรักษา มิตรภาพระหว่างประเทศเอาไว้ได้ดี แต่สำหรับคนในประเทศนั้น มีความรู้สึกแตกต่างไปจาก ที่ทั่วโลกมองเห็น เพราะสังคมในประเทศเบลารุสนั้น มีการเมืองที่เข้มข้นอย่างมาก โดยเฉพาะประธานาธิบดี ที่ดำรงตำแหน่งมาอย่างยาวนานหลายสมัย โดยที่เขาชนะการเลือกตั้ง

โดยที่ไม่ได้ขาวสะอาดมากนัก ประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายกับการปกครอง ที่ถูกกดขี่และห้ามวิจารณ์คณะรัฐบาล การใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามคนเห็นต่าง โดยทั่วทั้งยุโรปต่าง ห่วงใยกับปัญหาที่ประชากรในเบลารุสต้องพบเจอ ด้วยตัวผู้นำเองที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ ของสหภาพโซเวียตจึงทำให้ได้รับ

อิทธิพลความคิดของความเป็นเผด็จการ หรือมาร์กซิส เขาจึงได้กลายเป็นจอมเผด็จการ ที่ยังเหลือรอดจากยุคสงครามเย็น จึงทำให้หลายๆคนมองว่า เบลรุสคือประเทศเผด็จการ คนสุดท้ายในยุโรปนั้นเอง เพราะด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป กับระบอบแนวคิดเดิมที่ ไม่สามารถใช้ได้กับยุคสมัยใหม่นี้นั้นเอง

เที่ยวตามภาพยนตร์เบลารุสสถานที่ท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง?

เบลารุสเองถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่มีธรรมชาติและประวัติศาสตร์เก่าแก่ เช่นเดียวกันเกับประเทศอื่นๆในยุโรป อารยธรรมชาวสลาฟในประเทศ ได้มีสถาปัตยกรรมสไตล์ชาวสลาฟ โดยเฉพาะตามชนบทของประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวของเบลารุสที่เป็นไฮไลท์ มีอะไรบ้างเราจะมาแนะนำกันสถานที่แรกคือ ปราสาทเมียร์ (Mir Castle) ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่ในจังหวัดกรอดโน รูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทเป็นแบบ โกธิค และเรเนซองส์ เป็นการผสมผสานศิลปะทั้งสองเข้าด้วยกัน

ภาพนอกยังมีสวนดอกไม้จากอิตาลี นอกจากนั้นยังมีทะเลสาบเทียม ที่ถูกสร้างเอาไว้เพื่อความสวยงาม ด้านในนั้นมีความอลังการอย่างมาก ลักษณะปราสาทเหมือนรูปทรง เรขาคณิตสี่เหลี่ยมแผนผ้า ทำให้เราสามารถเดินชมสถานที่นี้ ได้ทั้งวันเลยทีเดียว สถานที่ต่อไป อุทยานแห่งชาติปริปยัต (Pripyatsky Nation Park)

อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบ ที่ได้รับชื่อว่าเป็น อเมซอนแห่งเบลารุส (Belarus Amazon) โดยรอบนั้นเต็มไปด้วยป่าไม้ และสัตว์ป่าถึง 51 สายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีสัตว์สายพันธุ์หายากอีก 250 สายพันธุ์ เพราะด้วยสภาพแวดล้อมป่าแห่งนี้ มีความอุดมสมบูรณ์มากนั้นเอง กิจกรรมของที่นี้นั้นคือการล่องเรือ สูดอากาศบริสุทธิ์ ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ

ระหว่างทางเราอาจะได้เห็นตัว มิงก์ (Mink) ที่หาดูได้ยากในทั่วไปนั้นเอง เราไปต่อที่ อนุสรณ์สถานป้อมวีรบุรุษเบรสต์ (Brest Hero Fortess Memorial Complex) อนุสรณ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง เบรสต์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วีรบุรุษกอบกู้สงครามมาตุภูมิ (Great Patriotic War)

ด้วยความยิ่งใหญ่ของศิลปะ ยุคสมัยสงครามเย็นที่มี ป้อมปราการรูปดาวขนาดใหญ่ เป็นฐานใต้อนุสรณ์แห่งนี้นั้นเอง ที่นี้มีประวัติศาสตร์ความกล้า ของการกอบกู้ดินแดนแห่งนี้ ที่เสียสละพลีชีพที่ต้องแลกมากับ ความกล้าหาญนั้นเอง สถานที่สุดท้ายนั้นคือ เมืองมินสค์ (Minsk) เมืองหลวงของประเทศเบลารุส ที่มีผังเมืองที่สวยงาม และมีการผสมผสานระหว่างยุคใหม่และของเก่าเข้าไว้ ภายในเมืองยังมีจตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย นั้นคือจตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) ยามค่ำคืนเต็มไปด้วยไฟที่ประดับไว้อย่างมากมาย

นอกจากนี้ยังมีลานตลาดที่สามารถ ชมทิวทัศน์ของเมืองได้ที่ สวนสาธารณะเด็กกอร์กี้ (Gorky Centrral Children’s Park) สถานที่ท่องเที่ยวของเบลารุส ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีสถานที่อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ หรือศึกษาประวัติศาสตร์ นั้นอาจทำให้คุณประทับใจ กับเบลารุสก็เป็นได้

ปัจจุบันเบลารุสเป็นอย่างไรบ้าง?

ถึงแม้เบลารุสจะเป็นประเทศขนาดเล็ก แต่ก็มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากการพึ่งพาการค้ากับรัสเซียเป็นหลัก ไม่ว่าจะทางด้านพลังงานและการส่งออก นับเป็นเปอร์เซ็นต์ของการส่งออกถึง 41.22% นอกจากนี้เบลารุสยังมีความชำนาญ ทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรหนัก อย่างเครื่องจักรเจาะขุดเหมือง ที่มีการส่งออกให้กับประเทศ ที่ต้องการเครื่องจักขนาดใหญ่ สินค้าที่นำเข้าประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันดิบ ที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต ของประเทศนั้นเอง นอกจากนี้ยังมีการเปิดลงทุนจาก

ต่างประเทศเพื่อให้มีการพัฒนา และยังมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นอีกเครื่องยนตร์เศรษฐกิจหนึ่ง ที่ช่วยให้ประเทศนี้ขับเคลื่อนต่อไปได้ การเมืองของประเทศนั้น ก็สำคัญพอๆกับเศรษฐกิจของประเทศ จากการที่ผู้นำใช้การปกครองที่ ข่มเหงประชาชนที่เห็นต่าง มีการไล่ล่าปราบปรามฝ่ายศัตรู

ตรงข้ามทางการเมืองกับผู้นำ จึงทำให้สิ่งนี้ ไม่เป็นที่ยอมรับทางฝั่งยุโรปตะวันตก ที่มุ่งเน้นในเรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างมาก จึงทำให้ขัดกับหลักการของทางยุโรป ที่ทุกประเทศล้วนยึดถือในหลักสิทธินั้นเอง ทำให้อียูได้เคยตัดความสัมพันธ์ทางการค้า แต่ว่าเบลารุสเองก็ยังสามารถ พยุงตัวเองไปต่อได้ด้วยพันธมิตร

อันเก่าแก่อย่างรัสเซียนั้นเอง ด้วยการที่ตนเองไม่ได้อยู่ในอียู จึงไม่ได้สนใจกับประเทศรอบข้าง ที่ไม่พอใจในสิ่งที่ผู้นำเป็น จึงได้รับฉายาว่าเป็นเผด็จการคนสุดท้ายในยุโรปนั้นเอง แต่ก็ถือได้ว่าเขายึดถือในหลักการ ของตัวเองโดยที่ไม่ได้แคร์ใคร และอนาคตจะเป็นเช่นไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับเวลาและผู้นำนั้นเอง

เที่ยวตามภาพยนตร์

สรุปการเดินทางไปเที่ยว เบลารุสเป็นอย่างไร?  

ธรรมชาติที่ปกคลุมไปกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ นั้นทำให้เกิดเป็นอุทยานแห่งชาติมากมาย อันเป็นแลนมาร์กในการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ และยังมีประวัติศาสตร์ในช่วงยุคสงครามเย็น อันเป็นมรดกที่ส่งผ่านมาจากประวัติศาสตร์ ให้เราได้ศึกษาแนวคิดในประวัติศาสตร์ช่วงนั้นได้ ซึ่งเหมือนเป็นรากฐานของความเป็นชาติ ที่มีเรื่องราวในอดีตเป็นสิ่งบ่งบอกจุดกำเนิด บรรยากาศตามชนบทของเบลารุสนั้น มีความเรียบง่ายสงบ ตามแบบฉบับชาวสลาฟ

ที่อยู่ในดินแดนแถบนี้ กระจายอยู่ในเครือ ประเทศสหภาพโซเวียตในอดีตนั้นเอง หากใครที่ชื่นชอบธรรมชาติ และศึกษาประวัติศาสตร์ คุณจะต้องประทับใจกับการเดินทางมาเที่ยว ในเบลารุสแห่งนี้อย่างแน่นอนจึงทำให้มองว่า เบลารุส เป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่มีวัฒนธรรมและธรรมชาติที่งดงาม ไม่แพ้ยุโรปตะวันออก

ที่มีอารยธรรมคล้ายๆกัน ไม่ว่าจะเป็นภาษาหรืออาหาร ที่มีความคล้ายคลึงกัน จึงทำให้ประเทศเล็กๆแห่งนี้ เต็มไปด้วยวัฒนธรรมโบราณ และประวัติศาสตร์มากมาย ที่เปลี่ยนแปลงและพาประเทศนี้ มาถึงปัจจุบันที่ทุกคนรู้จัก และมีเสน่ห์ความงามในแบบตะวันออก ภาษาที่พูดนั้นใช้อยู่สองภาษา นั้นคือรัสเซีย และเบลารุส เพราะด้วยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาในอดีตนั้นเอง หากใครที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ ยุโรปตะวันออกหรือช่วงสงครามเย็น นับว่าห้ามพลาดที่จะมาเที่ยว ประเทศแห่งนี้

สุดยอดEsport

ที่เที่ยวสุดฮิต