" "

มหัศจรรย์ภูฏาน เมืองแห่งมังกรสายฟ้า และวัฒนธรรม กับ 5 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

ภูฏาน เป็นประเทศที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม พร้อมความเป็นอยู่ ที่เรียกได้ว่า คงความเป็นอยู่อย่างพอเพียง อย่างมากมายในประเทศ

อีกทั้งเป็นประเทศที่เงียบสงบ มีรูปแบบการปกครองแบบระบบกษัตริย์เป็นพระประมุข สำหรับประเทศภูฏาน มีการแยกการปกครองออกเป็นเขต ซึ่งจะมีการแบ่งแยกออกไปตามภูมิประเทศ โดยประเทศภูฏาน มีเมืองหลวงชื่อว่า “ทิมพู” ที่มีชื่อเป็นทางการเรียกว่า “ตาชิโซซอง” ส่วนเมืองที่สำคัญอีกเมือง ของภูฏานคือ Pro Dzong-Khag เป็นเมืองที่เป็นสถานที่ตั้ง ของรัฐบาล และยังเป็นศูนย์กลางการค้าขายอีกด้วย 

สำหรับพื้นที่ของ Paro Dzong-Khag มีเมืองที่สำคัญ และเป็นที่นิยมเข้าท่องเที่ยวกันคือ เมืองซองคัก (Dzong-Khag) คำว่า “ซอง” (Dzong) หรือ “ซองคา” แปลว่า ป้อมปราการนั่นเอง เนื่องจากเมื่อสมัยนานมาแล้ว ซองคาหรือป้อมปราการนั้น เป็นสถานที่ที่มั่นป้องกันบ้านเมือง 

และใช้ในการต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเมือง ที่มีศัตรูมารุกรานนั่นเอง โดยปัจจุบัน “ซอง” ได้กลายเป็น วัดหลักประจำเมือง และเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนกลายเป็นสถานที่ ใช้พำนักอาศัยและศึกษษของเหล่า พระสงฆ์และสามเณร อีกทั้งยังเป็นสถานที่ใช้ทำการ ประชุมสภาของรัฐบาลอีกด้วย 

เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่สามารถ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม และกิจกรรมทางราชการทุกอย่าง อีกทั้งยังเป็นสถานศึกษา และโรงเรียนสงฒ์ในบางแห่งอีกด้วย โดยสถานที่ที่เป็นเพียงวัดนั้น ชาวภูฏานจะเรียกว่า “ลาคัง” (Lahkhang) 

โดย “ซอง” จะมีการก่อสร้าง ที่เป็นสถาปัตยกรรม ที่ออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์ ของชนชาวภูฏาน จึงทำให้ทุสถานที่ของ “ซอง” เป็นเหมือนเอกลักษณ์ และเป็นเหมือนหัวใจของ คนชนชาวภูฏานอีกด้วย

 

สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

พาโร รินปุง ซอง (Paro Rinpung Dzong)

ป้อมปราการที่เรียกได้ว่า โดดเด่นมากของสถาปัตยกรรม ของประเทศภูฏาน เป็นประตูสู่ประเทศภูฏานนั่นเอง เพราะป้อมปราการสีขาวสะอาดตา ที่เป็นแลนมาร์คสำคัญ สำหรับผู้ที่มาเยือนไปแล้ว เนื่องจากความสวยงามโดดเด่น 

ของป้อมปราการสีขาว ที่มีการสร้างขึ้น เมื่อปีค.ศ.1644 ของเมืองพาโร ในปัจจุบันนั้น ถูกยกย่องให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เป็นเหมือน “ป้อมอัญมณี” (The Fortresson the heapof Jewels) เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามา เพื่อชื่นชมความงดงาม ในช่วงของฤดูใบไม้ผลิ 

ที่จะได้พบกับภาพความสวยงาม ของทิวทัศน์ที่จะสามารถ มองเห็นสะพานแขวน สร้างจากไม้ ทอดพาดข้ามแม่น้ำอีกด้วย เมืองพาโร หรือ เมืองปาโร เป็นเมืองกลางหุบ ที่อยู่บริเวณของเทือกเขาหิมาลัย เป็นประตูบานแรกที่จะเข้าสู่ประเทศภูฏาน เพราะเป็นสถานที่ของ สนามบินภูฏานนั่นเอง ซึ่งสถานที่สำคัญของเมืองพาโร ก็คือพาโร รินปุง ซอง เป็นสถานที่แรก ที่จะเปิดประตูที่ท่องเที่ยว ของประเทศภูฏานเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ของประเทศภูฏานแล้ว ยังเป็นสถานที่ตั้งของ พิพิธภัณฑสถาน ของประเทศภูฏานอีกด้วย

 

สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

วัดตัมชู (Tamchoe Monastery)

เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยว ที่นิยมเข้ามาเยือน เนื่องจากเป็นวัดที่บอกเล่าเรื่องราว ของทางศาสนาได้อย่างมากมาย เป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาอาชา เป็นอีกสถานที่ ที่สามารถมองเห็นแม่น้กปาโรชู และแม่น้ำทิมพู มาพบกัน ณ ที่แห่งนั้น อีกทั้งสะพานเหล็ก ที่สร้างจากโซ่เหล็ก ทำจากมือเป็นสะพาน ข้ามแหล่งน้ำให้สามารถ เดินทางข้ามไปที่วัดอีกฝากฝั่งได้ ซึ่งสะพานเหล็กที่ทำจากโซ่แห่งนี้ 

ถูกสร้างจากมือถักทอเพื่อให้ผู้คน เดินทางข้ามสะพานไปได้ด้วยสติ เพราะแรงเหวี่ยงที่เป็นอยู่นั้น เปรียบเสมือนการย้ำเตือน ให้ผู้เดินทางข้ามไป ต้องพึงระลึกไว้เรื่องของ การมีสติในการใช้ชีวิตจริงๆ สำหรับวัตัมชูนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นจากท่านลามะ “ทังทนเกลโป” และสะพานเหล็กที่ใช้อยู่ ในปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้น ในปีค.ศ. 2005 ทดแทนสะพานเหล็กดั้งเดิม ที่ถูกแม่น้ำพัดทำลาย และเสียหายไปเมื่อปีค.ศ. 1969 วัดตัมชูแห่งนี้ ถือว่าเป็นอีกวัด ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และมีความแปลกใหม่ของสภาพแวดล้อมอีกด้วย

 

สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue)

สำหรับอีกจุดท่องเที่ยว ที่สำคัญสำหรับประเทศภูฏาน ในการเยือนเมืองทิพพู กับการเดินทางไปขอพร หลวงพ่อสัจธรรม เป็นพระพุทธรูปพุทธคยา ที่มีการหล่อด้วยสัมฤทธิ์ มีลักษณะของพระศรีศากยมุนี ที่ได้รับอิทธิพลต้นแบบ มาจากประเทศอินเดีย มีความสูงมากกว่า 54 เมตร พร้อมทั้งยังมีพระพุทธรูปขนาดเล็ก ที่รายล้อมมากกว่า 1,000 องค์อีกด้วย สำหรับการก่อสร้างพระพุทธรูปนี้ 

มีการใช้เงินทุนในการก่อสร้างถึง 47 ล้านเหรียญดอลลาร์ โดยมีเศรษฐีชางสิงค์โปร์ เป็นผู้จัดการด้านเงินทุน และยังใช้ช่างฝีมือชาวไทย มาร่วมกันสร้างสรรค์บริเวฯฐานของ พระพุทธรูปอีกด้วย สำหรับการเดินทางเพื่อขึ้นมาไหว้พระ 

และขอพรจากหลวงพ่อสัจจธรรมนี้ จะได้รับของแถมเป็น ภาพวิวทิวทัศน์ของเมืองทิมพู ด้วยการมองเห็นได้จาก วิวที่ขึ้นชื่อว่า เป็นจุดที่สูงที่สุดในโลก เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว ต่างต้องมาเยือน เมื่อมาประเทศภูฏาน หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue)

 

สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang)

เป็นอีกสถานที่สำคัญ ของเมืองพูนาคา เนื่องจากวัดชิมิลาคัง สถานที่แห่งนี้ ได้ถูกเจอขึ้นในปีค.ศ. 1499 ในอดีตนั้นเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ ของประเทศภูฏาน เป็นอีกสถานที่เก่าแก่ที่เต็มไปด้วย ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก การเดินทางขึ้นไปบนยอดเขา เพื่อขอพรให้สมหวังในการมีบุตร ความพยายามในการเดินทาง ที่จะลัดเลาะนาขั้นบันได เพื่อเดินทางไปกราบนมัสการ และขอพรกับพระลามะ หรือพระชั้นผู้ใหญ่ 

ที่วัดชิมิลาคัง ในเรื่องที่ต้องการขอพร เพื่อให้มีคู่ครองที่ดี และขอพรเพื่อให้มีบุตร สำหรับผู้ที่มีบุตรยากนั่นเอง สำหรับวัดชิมิลาคัง การเดินทางเพื่อขอพร ในการมีบุตรหรือคู่ครองนั้น ต้องใช้วิธีการเดินเท้าขึ้นไป (Trekking) ด้วยระยะทางที่เดินทางนั้นประมาณ 1 กิโลเมตร ทางเดินที่เดินลัดเลาะขึ้นวัด เป็นธรรมชาติทุ่งนาและหมู่บ้าน อีกทั้งมีความแปลกตา 

สำหรับผู้คนต่างถิ่นนั้นก็คือ ภาพองคชาติที่มักจะเห็นมีการ ประดับตามผนังบ้านที่มีอยู่ให้เห็นมากมาย ระหว่างเส้นทางที่เดินทาง ผ่นหมู่บ้านเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดชิมิลาคัง รูปแบบขององคชาติที่มีกจะเห็น เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง กับลวดลายสีสันที่สวยงามแปลกตา เป็นอีกส่วนหนึ่ง ของพิธีกรรมในการขอบุตร ขอคู่ครองของทางวัดชิมิลาคังนั่นเอง

 

สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

พูนาคาซอง (Punakha Dzong)

สำหรับปูนาคาซอง หรือ พูนาคาซอง เป็นอีกสถานที่สำคัญ ของทางประเทศภูฏาน เป็นสถานที่ที่มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1637 สถานที่แห่งนี้ตั้งขึ้นอยู่ ระหว่างแม่น้ำ 2 สายคือ แม่น้ำโพ และ แม่น้ำโม เป็นการก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบทิเบต โดยสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ทำการของรัฐบาลภูฏาน แต่ปัจจุบันได้กลายเป็น สถานที่จำพรรษาของพระภิกษุ 

และสามเณรในปีค.ศ.สองพันสิบเอ็ด และพูนาคาซองแห่งนี้ ยังเคยเป็นสถานที่จัดพิธี ราชาภิเษก ของราชาจิกมี่อีกด้วย สถานที่สำคัญแห่งนี้ ในอดีตที่เคยเป็นเมืองหลวงสำคัญ ของประเทศภูฏาน อีกทั้งเคยประสบเหตุการณ์ ไฟไหม้มาหลายครั้ง 

และยังผ่านเรื่องราวเลวร้ายต่างๆ มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ ผ่านร้อนผ่านหนาว มาอย่างโชกโชนเลยทีเดียว สำหรับพูนาคาซอง ในอดีตเป็นสถานที่สำคัญ ในงานส่วนของราชการ ของประเทศภูฏาน และครั้งหนึ่งเคยเป็นวัง ที่ทำงานราชการที่พักช่วงฤดูหนาว เนื่องจากช่วงฤดูหนาวของเมืองทิมพู จะมีอาการที่หนาวเย็นมาก สำนักพระราชวังจึงเคยย้ายเข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้ เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย

 

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย ติดตามต่อได้ที่ >>> https://www.mustdoholiday.com/

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

สถานที่ท่องเที่ยวในอเมริกา ที่ไม่อยากให้พลาดเลยแม้แต่ที่เดียว

ข้อมูลและแหล่งที่เที่ยวสวยงามต่าง สถานที่ท่องเที่ยวในอเมริกา และสภาพภูมิอากาศที่เย็นเหยือกในต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม »
สถานที่ท่องเที่ยว ในทวีปเอเชียที่มีความสวยงามอย่างมาก

สถานที่ท่องเที่ยว ในทวีปเอเชียที่มีความสวยงามอย่างมาก

เราจะมาจัดอันดับ สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยว สูงเป็นอันดับต้นๆ ของทวีปเอเชีย ซึ่งเรียกได้ว่า หลายๆคนนั้น ก็คงอาจจะต้องตกใจ…

อ่านเพิ่มเติม »
จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยว

3 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวแนวประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

และนี่ก็คือ3สถานที่ ที่นักท่องเที่ยวมาเพื่อดูประวัติศาสตร์ของไทยรวมถึงอารยธรรมมากมายที่ยังคงตั้งไว้ให้ศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »
Tagged
AYUTTHAYA CAFE CAMPING CHIANGMAI CHONBURI HOTEL INTERNATIONAL Japan KANCHANABURI must do holiday phuket RESORT RESTAURANT review THAILAND TOP 5 TRAVEL คาเฟ่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปัตตานี จังหวัดลพบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยว ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ ร้านอาหารและคาเฟ่ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 5 แห่ง ทั่วโลกที่คุ้มค่า แก่การมาเยือน ของผู้คน สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ สถานที่เที่ยว สถานที่เที่ยวในไทยและต่างป่ระเทศ เชียงใหม่ เที่ยวไหนดี โรงแรมและที่พัก