" "

วัดพระแก้ว(วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยว

วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสยาม หรือ ประเทศไทยมายาวนาน เป็นวัดที่เป็นที่ประดิษฐาน ของพระแก้วมรกต

ที่มีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หรือรัชกาลที่1 ที่โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นการสร้างวัดในพระราชวัง ตามอย่างของราชเพณีโบราณที่ยึดถือกันมา เรียกได้ว่าเป็นวัดคู่กรุง และเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แต่เป็นสถานที่ไว้บวชนาคหลวง และเป็นสถานที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เรียกได้ว่าเป็นแลนมาร์คประเทศไทย เพราะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว ทุกคนต้องมาเมื่อมาประเทศไทย สำหรับวัดพระแก้วนั้น

จะมีจุดที่นักท่องเที่ยว มักจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ คือยักษ์ที่หน้าประตูทางเข้า ของวัดพระแก้ว และวัดพระแก้วถือว่าเป็นวัด ที่มียักษ์เฝ้าประตูมากที่สุด เนื่องจากมีทั้งหมดจำนวน 12 ตน ซึ่งถือได้ว่าเป็นทางเข้า ที่จะเข้าสู่วัดพระแก้ว พระบรมหาราชวังที่มีตั้งอยู่ภายใน ที่เป็นพื้นที่เดียวกับทางวัด นอกจากจะมีรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่แล้ว ยังมีสัตว์หิมพานต์ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น

กินรี กินนร อสุรปักษี ครุฑนาค และ ยักษ์ เรียกได้ว่าเหมือนเดินท่อง เมืองหิมพานต์กันเลยทีเดียว ภายในวัดพระแก้วยังมีจุดไฮไลท์ ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเข้าชม กันมากที่สุดคือการถ่ายภาพ เสาลวดลายลงรักปิดทอง และกระเบื้อง ที่นำมาตกแต่งประดับรอบๆ ปราสาท เรียกได้ว่างดงาม บรรจงและปราณีตอย่างมาก

อีกทั้งเป็นรูปแบบศิลปะไทยโบราณ ที่มีจิตรกรรมฝาผนัง ของภายในวัดพระแก้ว เป็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ ที่จะสามารถมองเห็นได้ รอบระเบียงวัด มีมากถึงจำนวน 178 ห้อง และยังถือได้ว่า เป็นจิตรกรรมฝาผนัง ที่มีเรื่องราวยาวที่สุดในโลก อีกทั้งภายในนั้น เป็นสถานที่สำหรับประดิษฐานพระแก้วมรกต

ที่เป็นพระพุทธรูป ที่เรียกได้ว่าคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งมีการนำมาประดิษฐานไว้ ตั้งแต่ช่วงของรัชกาลที่1 ที่ได้ทรงอัญเชิญ มาจากเมืองเวียงจันทร์ ของประเทศลาว เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ที่มีการแกะสลักจากหยกเนื้อดี สีเขียวเข้ม และเป็นพระพุทธรูปที่มีค่ามาก อีกทั้งหายากมากที่สุด สำหรับพระแก้วมรกต จะเป็นพระที่มีการเปลี่ยนเครื่องทรง ตามหลักของพระราชกรณียกิจ ที่ต้องกระทำทุกฤดูกาล ทั้งจำนวน 3 ฤดูคือ
1.เครื่องทรงฤดูหนาว
2.เครื่องทรงฤดูร้อน
3.เครื่องทรงฤดูฝน
วัดพระแก้ว ถือว่าเป็นวักคู่บ้านคู่เมือง ประชาชนชาวไทย ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งภาพความงดงามต่างๆ ที่มีให้เห็นทุกผนัง ทุกเสา และทุกกำแพง ล้วนมีเรื่องราว ที่น่าจดจำมากที่สุดอีกด้วย

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย เป็นวัดสร้างมาจากความศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ได้รับการออกแบบ โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และจัดสร้าง เป็นศิลปินแห่งชาติ ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ด้วยแรงศรทธาที่แรงกล้า และความมุ่งมั่น ทางด้านงานศิลปะ เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ สวยงามและแปลกตาอย่างมาก ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากรูปแบบของศิลปะ

และวัฒนธรรมที่ผสมผสาน ของไทยและล้านนา ออกมาเป็นศิลปะไทยล้านนา ที่เรียกได้ว่าสวยงาม และแปลกตาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งลวดลายปูนปั้น ที่มีความงดงามอย่างที่เรียกได้ว่า ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ความงดงามของอุโบสถสีขาว ที่มีการนำเอากระจกสีเงิน มีประดับพร้อมสร้างลวดลาย ของปูนปั้นที่เรียกได้ว่า งามตระการตา

และวิจิตรบรรจงเป็นอย่างมาก รวมทั้งภาพวาด ที่เป็นจิตกรรมฝาผนัง ที่กลายเป็นเอกลักษณ์ ความปราณีตที่เป็นที่สุด สวยจนตกตะลึง ด้วยจิตที่ตั้งใจ และมุ่งมั่นเพื่อสร้างผลงาน ศิลปะวัฒนธรรมไทยล้านนา ให้ปรากฏกับสายตาของชาวโลก เพื่อเป็นสิ่งที่ มีเหลือไว้ให้อนุชน คนรุ่นหลังได้เห็น และจดจำงานพุทธศิลป์

ที่สร้างขึ้นมาจาก 2 มือ และมันสมอง ของอ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินที่เป็นผู้ออกแบบ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ก่อสร้างวัดร่องขุ่นอีกด้วย วัดร่องขุ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีทั้งคนไทย และต่างชาติ เข้ามาชื่นชมความงดงามของ ศิลปะไทยสมัยใหม่ ที่จะกลยเป็นมรดกแห่งแผ่นดินในอนาคต ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ ที่จะเปิดสู่ชาวโลก ในระดับนานาชาติให้ได้เห็นนั่นเอง

บึงกาฬ “ถ้ำนาคา”

“ถ้ำนาคา” เป็นถ้ำที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา ของจังหวัดบึงกาฬ เป็นสถานที่ปลุกกระแส ความเชื่อในเรื่องของ ‘พญานาค’ ให้ฟื้นกลับมาอีกครั้ง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือน สิ่งลี้ลับของสังคมไทย เรื่องความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ เรื่องราวความอัศจรรย์ ของ”ถ้ำนาคา”

ที่เกิดขึ้นจากลักษณะของถ้ำ ที่มีรูปร่างคลายกับ พญานาคที่แข็งกลายเป็นหิน อีกทั้งไปสอดคล้องกับเรื่องราว เรื่องเล่าของคนท้องถิ่น ที่มีความเชื่อเรื่องของ พญานาคกันมาอย่างยาวนาน ถ้ำที่มีหินรูปร่างแปลกประหลาด มองดูแล้วคล้ายเกล็ดของงู ที่เชื่อกันว่า เป็นเกล็ดของพญานาค

เรื่องราวของถ้ำ ที่มองไปแล้วจิตนาการได้ว่าคือ งูที่มีขนาดใหญ่ หรือที่เชื่อกันว่า คือพญานาค ถูกค้นพบอยู่ในพื้นที่ของ อำเภอบึงโขงหลง ของจังหวัดบึงกาฬ และปัจจุบันเรียกกันว่า “ถ้ำนาคา” และในปัจจุบันมีการพบ ส่วนที่คาดว่าน่าจะเป็น ส่วนหัวแล้วจึงกลายเป็น สถานท่องเที่ยวเชิงความเชื่อในเรื่องของ “พญานาค” นั่นเอง

ปราสาทเขาพนมรุ้ง Phrasart Hin Phanom Rung

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ด้านของวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ัวปราสาทเข้าพนมรุ้ง ถือว่าเป็นจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นสวยที่สุด เพราะจะสามารถมองเห็นได้ ทั้งจำนวนหน้าต่าทุกบานที่เห็น กลายเป็นจุดเด่นที่เรียกกันว่า USEEN THAILAND อีกสถานที่หนึ่ง ที่ควรอนุรักษ์นิยมไว้เป็นอย่างมาก

ซึ่งลักษณะของปราสาท จะเป็นหินศิลาแลงสีชมพู เป็นลักษณะที่เป็นการก่อสร้าง คล้ายกับความเชื่อของ ศาสนาฮินดู เนื่องจากลักษณะที่เป็นเหมือน เทวสถานทางศาสนาเสียมากกว่า ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นศิลปะ การก่อสร้างแบบอาณาจักรขอม สำหรับปราสาทเขาพนมรุ้ง ได้ถูกกรมศิลปากร จัดการบูรณะขึ้นใหม่ อย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.2531

สำหรับทางเดินของทางปราสาท ที่ก่อสร้างขึ้นเป็นเหมือนสถานที่ เพื่อเตรียมสัการะเทพเจ้า หรือใช้เพื่อในการประกอบพิธีกรรม ทางความเชื่อ เรียกว่า “สะพานนาคราช” โดยสองข้างทาง จะมีเสเรียงกันถึงข้างละ 35 ต้น รวมเป็น 70 ต้น ทอดตัวไปที่สะพานนาคราช และสะพานจะเป็นลำตัวพญานาคที่มี 5 เศียร ซึ่งเชื่อกันว่าสะพานนาคราชนี้ เป็นตัวเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์ และ เทพเจ้า กลางสะพานจะมีดอกบัวแปดกลีบ

ซึ่งทางศาสนาฮินดู คือเทพเจ้าทั้งแปดทิศ ตัวปราสาทประกอบด้วยห้องโถง สี่เหลี่ยมผืนผ้า เชื่อมอยู่ทางด้านหน้า ภายในเรือนธาตุ มีท่อโสมสูตร คือที่ใช้รับน้ำสักการะ จากศิวลึงค์ ซึ่งเป็นความสวยงาม ของศิลปะขอมโบราณ มีภาพแกะสลัก เรื่องราวในศาสนา และมีศิลาแลง ที่เรียกว่าบรรณาลัย เป็นคัมภีร์ทางศาสนา ด้วยศิลาแลง ข้างทางเดินเหล่านี้ จะเรียกกันว่ารงช้างเผือก

ดอยอินทนนท์​

อุทยานแห่งชาติ ที่รู้จักกันดี ในจุดที่สูงที่สุดของประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท์” จุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว หลายคนต่างต้องการ เข้าสู่จุดที่สูงสุดในแดนสยาม ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ ที่สวยงามตระการตา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สามารถเดินทางมาเยี่ยมชม ได้ทุกช่วงเวลา เพราะเป็นสถานที่มีความหนาวเย็น ตลอดทั้งปีนั่นเอง สำหรับภาพวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามเหล่านี้ ยังเป็นอีกสถานที่เปิดกว้าง ให้ผู้คนได้สัมผัส กับบรรยากาศที่อันงดงาม

เป็นสถานที่เช็คอินแห่งหนึ่ง ที่มีผู้คนนิยทเดินทางไปอีกด้วย เพราะนักท่องเที่ยวหลายคน ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือต่างประเทศจะนิยมเข้ามมาสัมผัส กับบรรยากาศของ จุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย อุทยานแห่งชาติ สุดยอดแดนสยาม “ดอยอินทนนท์” ที่จะสามารถมองเห็น สวนดอกไม้นานาพันธ์ุ จากจุดที่สามารถชมวิวของเมืองได้ อย่างชัดเจนนั่นเอง และช่วงฤดูหนวจะมองเห็นดอกไม้นานาพันธ์ุ ที่แข่งกันเบางบานให้ได้ชมความงดงามอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย ติดตามต่อได้ที่ >>> https://www.mustdoholiday.com/

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว การท่องเที่ยว

Tagged
CAFE CAMPING CHIANGMAI HOTEL INTERNATIONAL must do holiday RESORT RESTAURANT review THAILAND TOP 5 TRAVEL จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดน่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทยา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารและคาเฟ่ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ สถานที่เที่ยว โรงแรมและที่พัก