" "

รวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียวกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความน่าสนใจและเป็นที่จดจำของคนไทย

สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่เคยรู้เคยสัมผัสมาก่อน

สำหรับในช่วงปัจจุบัน สถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก เราสามารถมีการค้นพบ ได้หลากหลายทวีป จากหลายประเทศด้วยกัน เพราะความเชื่อ ประเพณี หรือการตั้งถิ่นฐานจะนำพา ให้เกิดความเชื่อ หรือวัฒนธรรม อันงดงาม แต่ละสถานที่นั้นๆอีกด้วย ซึ่งก่อให้เกิดเทศกาล ที่มีความแปลก แหวกแนว ไม่เหมือนใคร และเป็นธรรมดา ที่จะทำให้เรา ไม่เคยสัมผัส กับสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก อีกด้วยนั้นเอง

ถือได้ว่าเป็นการเผยแผ่ สิ่งต่างๆรอบตัวเรา อย่างชัดเจน ของความเชื่อหรือ ขนบธรรมเนียม ความเป็นเอกลักษณ์ ของประเทศนั้นๆอีกด้วย ถือได้ว่าเราสามารถเปิด โลกทัศน์ให้กับตนเอง ในเรื่องราวของ เทศกาลต่างๆ ตามไปด้วย เพื่อเสริมสร้าง การเรียนรู้ใหม่ๆให้กับเรา หรือผู้คนที่ไม่เคยรู้มาก่อน กับเทศกาลและแตกต่าง หรือเทศกาลตามความเชื่อ ของคนในยุคปัจจุบัน

บอกเล่าถึงการท่องเที่ยว ความนิยมเทศกาลที่น่าเหลือเชื่อ และเป็นที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว ทั่วโลก บอกเล่าถึงเทศกาล ที่มีความน่าเหลือเชื่อ และมีความน่าสนใจเป็นเอกลักษณ์ ของประเทศนั้นๆ หรือพื้นที่นั้นๆอีกด้วย สำหรับในช่วงเวลานี้ เราจะเสนอถึงเทศกาล ที่มีความแปลก และเหนือความเชื่อ นั่นก็คือ เทศกาล Thaipusam ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทศกาล ที่มีความแปลกและพิสดาร เป็นอย่างมากที่สุด

และแถมยังมีความน่ากลัว โลดโผนอีกด้วย ซึ่งสามารถที่จะพบเจอ ได้ตามประเทศมาเลเซีย หรือประเทศ แถบสิงคโปร์นั้นเอง ซึ่งมีการจัดขึ้น อย่างทุกๆปี ซึ่งภายในงานเทศกาลนั้นๆ จะพูดถึงการบูชาทวยเทพ เพื่อเป็นการขอพรตามขนบธรรมเนียม ความเชื่อของชาวฮินดูนั่นเอง ซึ่งผู้คนที่ให้ความสนใจ ก็จะมีความเลื่อมใส หรือมีความชื่นชอบ

ในเรื่องของเหล่าเทพ การขอพรนั้นเอง จึงบอกได้เลยว่า การเสนอ หรือสื่อถึงสิ่งแปลกใหม่ ภายใต้เทศกาลนี้ จะตั้งขบวน โดยถือในการถวายเครื่องสักการะ อย่างเช่นของมีคม หรือสิ่งของ ที่มีความพิสดาร อย่างเช่นของที่มีความคมแหลมหลากหลายประเภท หรือหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำมาทุบแทง ไปทั่วตามร่างกาย หรือเจาะตามร่างกาย เพื่อแสดงถึงปฏิหาร หรือความเชื่อ ในลัทธิของชาวฮินดูนั่นเอง ซึ่งผู้ที่ได้เข้าร่วมพิธีนั้น

ก็จะมีความเชื่อเป็นอย่างมาก ของการบูชา เทพเจ้า หรือการขอพรสักการะ ของชาวฮินดูนั่นเอง จึงทำให้ เป็นเรื่องราวหรือเทศกาล ที่แปลกที่สุดก็ว่าได้ และมีความเชื่อ เป็นอย่างมากของชาวฮินดู กับการจัดขึ้น ทุกๆ 1 ปีในแต่ละครั้ง ก็จะมีการแสดง ถึงปาฏิหาริย์ หรือความเชื่อต่างๆ อย่างไม่ซ้ำจำเจเลย จึงทำให้ผู้คน ส่วนใหญ่คิดว่าเป็น เทศกาลที่มี ความแปลกอย่างมาก และขึ้นชื่อในเรื่องของ ความหวาดเสียว น่าสะพรึงกลัวก็ว่าได้

พาไปดูกับสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยว ที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนในโลก

สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

สำหรับยุคสมัย ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปทางด้าน ศาสนา วัฒนธรรม หรือเทศกาล ที่มีความแปลกใหม่ได้อย่างสิ้นเชิง จึงทำให้ผู้คน ให้ความสนใจ ในสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก ให้ความนิยม ได้อย่างชัดเจนหรือเสริมสร้าง การพัฒนา ในเรื่องของเทศกาล ที่เราไม่เคยพบ เคยเห็นในโลกนี้อีกด้วย ถือได้ว่าเทศกาลที่มี การเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่อง

หรือพัฒนา อย่างต่อโจทย์ จึงทำให้เรา เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่มีการพัฒนาทางด้านสังคม หรือการแบ่งแยก ตามยุคสมัย อีกด้วยนั่นเอง ถือได้ว่า เทศกาลที่มีความแปลก ในพื้นที่ของภูมิภาคต่างๆ เพราะอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาๆ เพราะในภูมิภาค หรือพื้นที่ต่างๆ ก็มีความเชื่อหรือ ความคิดแต่ละเรื่อง ค่อนข้างแตกต่าง กันโดยสิ้นเชิง เราจึงสามารถที่จะพบเจอ กับสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก ได้อย่างมากมาย ตามหน้าหนังสือ หรือตามเว็บไซต์ต่างๆ

ที่เราไม่เคยพบ เคยเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นประเพณี ที่มีความแปลกใหม่ หรือเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อได้ เลยว่าจะเกิดขึ้น บนประเทศหรือ ทวีปนั้นอีกด้วย ว่าเทศกาลมีความเปลี่ยนแปลง หรือแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง และทำให้ผู้คนสนใจ ในเทศกาลนั้นๆมากยิ่งขึ้น อีกด้วยนั่นเอง ที่ว่าเทศกาล ที่เราไม่เคยพบเคยเห็นนั้น อาจจะเป็นสิ่ง ที่ให้เราเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้น กับภูมิภาคหรือ ความเปลี่ยนแปลง ไปอย่างสิ้นเชิง ของมนุษย์ ในยุคปัจจุบัน

บอกเล่าถึงวัฒนธรรมและ จารีตประเพณีอันงดงาม ของวัฒนธรรม

บอกเล่าถึง วัฒนธรรมจารีต หรือประเพณีอันดีงาม ของวัฒนธรรม หรือเทศกาล ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ภายในพื้นที่นั้นๆอีกด้วย เชื่อถือที่ว่าจารีต ประเพณี อันงดงาม ของผู้คนในยุคปัจจุบัน มีการสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีต หรือตั้งแต่โบราณกาล สำหรับการบอกเล่า ถึงวัฒนธรรม ที่มีการสั่งสอนให้ผู้คน เป็นคนดีหรือขนบธรรมเนียม ความเป็นวัฒนธรรมนั้น จะสอดแทรก ถึงสิ่งต่างๆ

หรือแสดงถึง สิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่งดงามที่สุด ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับเคลื่อน ในการพัฒนาตนเอง หรือสั่งสอน ผู้คนในช่วงเวลานั้น พัฒนาได้อย่างต่อยอด มากที่สุด ของจารีต ประเพณี อันงดงาม หรือวัฒนธรรม ของความเป็นเอกลักษณ์ ที่ดีงามของพื้นที่นั้นๆอีกด้วย ซึ่งบอกได้เลยว่า จารีตประเพณี อันงดงาม และวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดเทศกาล ที่มีความน่าเหลือเชื่อ หรือมีความงดงาม ในตนเอง

หรือเขตพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะแตกต่าง กันออกไป อย่างสิ้นเชิง เพราะไม่ว่าจะเป็นประชากร ในเขตพื้นที่นั้นๆ หรือภูมิภาคนั้นๆ ค่อนข้างที่จะมี ความเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่องหรือ แตกต่างอย่างสิ้นเชิง กับพื้นที่อื่นๆ จึงก่อให้เกิด วัฒนธรรมอันงดงาม หรือจารีตประเพณี อันงดงามที่ไม่เหมือนใคร ให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงาม ของผู้คนในเขตนั้นอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย ติดตามต่อได้ที่ >>> https://www.mustdoholiday.com/

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ

ถ้ำกระแซ จังหวัดกาญจนบุรี

หากคุณชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติ ถ้ำกระแซ จ.กาญจนบุรี ก็เป็นสถานที่น่าเที่ยว ไม่ว่าการท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็กเกอร์ ด้วยงบไม่เกิน 1000 บาท…

อ่านเพิ่มเติม »

5 โรงแรมแม่ริม วิวดี บรรยากาศโดน

ปลายปีแล้วเที่ยวเชียงใหม่กันม้า แน่นอนว่าเชียงใหม่จุดหมายปลายทางยอกฮิตของนักท่องเที่ยว ยิ่งช่วงปลายๆปีจนต้นปีนี้อากาศดีมากเวอร์ ยิ่งถ้าอยากพักแบบชายใกล้ธรรมชาติแต่ก็ไม่ไกลเมือง แถบแม่ริมนี่แจ่มเลยค่ะ ที่คัดมานี่จัดมาเน้นๆแบบวิวดีบรรยากาศโดน มาแล้วมีแต่คำว่าฟินเต็มไปหมด…

อ่านเพิ่มเติม »
ร้านอาหารเเละคาเฟ่

Istyle Cafe ที่ใครๆก็ต้องพูดถึงพนักงานเสิร์ฟ งานดีย์สุดๆ

เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนที่ชอบเที่ยวสไตล์คาเฟ่มีส้มตำที่รสชาติอร่อยที่สุด เป็นร้านหนึ่งในบ้านโป่งที่ครบวงจร…

อ่านเพิ่มเติม »

สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวในอาเซียน พร้อมการเดินทางง่ายๆ

สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่า ประเทศเพื่อนบ้าน ที่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยนั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาน และที่เที่ยวเหล่านี้ น่าค้นหาไม่น้อย เพราะด้วยการที่เป็นที่เที่ยว…

อ่านเพิ่มเติม »