" "

ที่ท่องเที่ยวประหยัด พะสิมเมืองท่าของพม่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

ที่ท่องเที่ยวประหยัด

ที่ท่องเที่ยวประหยัด พะสิมประวัติเป็นอย่างไร?

ที่ท่องเที่ยวประหยัด พะสิมมีชื่ออังกฤษว่า บัสเซน เป็นเมืองท่าสำคัญและเป็นศูนย์กลางของเขตอิรวดี ห่างจากนครย่างกุ้งมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ 190 กิโลเมตร ริมแม่น้ำของเมืองพะสิมนั้น เป็นแม่น้ำอิรวดีทางตะวันตก เมืองแห่งนี้มีประชากร 237,089 คน ในอดีตนั้นเป็นเมืองส่วนหนึ่ง ของอาณาจักร มอญแต่ทว่าในปัจจุบัน คนเชื้อสายมอญที่อยู่ในเมืองนี้ มีน้อยกว่าเมื่อก่อนอย่างมาก

โดยในปัจจุบันนั้นมีเชื้อสายที่เข้ามาผสมอย่าง ชาวพม่า ชาวพม่าเชื้อสายอินเดีย ขาวกะเหรี่ยง และชาวยะไข่ ในอดีตนั้นเมืองแห่งนี้ เป็นเมืองท่าที่สำคัญของอาณาจักรมอญ มาตั้งแต่ครั้งโบราณไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการค้า กับทางอินเดียหรือกับทางโปตุเกส

ซึ่งในช่วงพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ แห่งรางวงค์ตองอู ได้เคยนำทัพมาล้อมเมืองแห่งนี้ ก่อนที่จะยกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยา เหมือนกับในหนังที่เราเคยเห็นกันนั้นเอง เพราะเมืองแห่งนี้นับว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจ ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอาณาจักรมอญโบราณ

ที่ตั้งอยู่ทา่งตอนกลางของประเทศ ด้วยที่ตั้งของท่าเรือพะสิมนั้น ติดกับ อ่าวเบงกอล อันเป็นทะเล กั้นระหว่างพม่าและอินเดีย ในยุคเริ่มต้นของการเดินเรือ ชาวตะวันตกชาติแรกที่มาติดต่อกับพม่า นั้นก็คือชาวโปตุเกสที่มีจุดเริ่มต้น การเดินเรือมาจากการอ้อมแหลมทางตอนใต้ของแอฟริกา

และมาตามทิศตะวันออก จนกระทั่งมาเจอกับเมืองท่าพะสิมแห่งนี้นั้นเอง โดยการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ มีพวกวัตถุดิบเครื่องเทศต่างๆ รวมถึงอาวุธสมัยใหม่ของชาวโปตุเกส และทองแดงอันเป็นชิ้นส่วนสำคัญ ในการสร้างปืนใหญ่นั้นเอง ด้วยเมืองท่าที่มีความสำคัญ

ทำให้ใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็นศูนย์กลางอำนาจ ในประเทศพม่านั้นจะต้องยึดเมืองแห่งนี้ เอาไว้ให้ได้ซะก่อน นั้นก็เพราะเป็นแหล่งการค้า รวมถึงสเบียงเป็นอย่างดี ในภายหลังที่อังกฤษได้เข้ามายึดพม่าในสงคราาม อังกฤษ – พม่า ครั้งที่ 1 

และได้ใช้ที่มั่นของเมืองนี้ สร้างป้อมปืนเพิ่มเติม และจัดตั้งกองทหารรักษาการขึ้น เพื่อเตรียมบุกดินแดนอื่นๆของพม่านั้นเอง จึงทำให้เมืองแห่งนี้มีวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันกับคนในเมือง จนมาถึงปัจจุบันที่ยังคงเป็น มรดกทางวัฒนธรรมส่งต่อมาถึงปัจจุบันนั้นเอง

ที่ท่องเที่ยวประหยัดที่ท่องเที่ยวประหยัด พะสิมมีความสำคัญอย่างไรกับพม่า

เมืองแห่งนี้นั้นเป็นเมืองท่า ที่ได้รับความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางทะเลที่ติดต่อกันค้ากับ ชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งแม่น้ำอิรวดี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ที่หล่อเลี้ยงพม่าในตอนกลาง อีกทั้งยังเป็นเส้นทางการค้า ที่กระจายอยู่ตัวไปตามอาณาจักรต่างๆในพม่านั้นเอง นับว่าพะสิมเป็นเมืองเศรษฐกิจ อีกแห่งหนึ่งที่มีความมั่งคั่งเป็นอย่างมาก เมืองแห่งนี้เป็นแหล่งเพาะปลูกส่งออกข้าว งา ถั่วลิสง ปอกระเจา ข้าวโพด พริก ยาสูบ

อันเป็นสินค้าราคาแพง และเป็นวัตถุดิบที่ต้องการของชาวยุโรป จึงทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับ ผลประโยชน์จากการค้าเป็นอย่างมากในภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่ผสมผสาน จากยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนเจ้าผู้ปกครอง หรืออาณาจักรอื่นๆที่ยิ่งใหญ่นั้นเอง

ทำให้ชาวมอญดั่งเดิมได้รับการผสมเข้ากับ กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่อย่างชาวพม่านั้นเอง อีกทั้งยังคงดำรงวัฒนธรรมเก่าแก่ และงานฝีมือที่ถูกส่งต่อกันมาอย่างยาวนาน อย่างการทำร่มซึ่งเป็นงานเอกลักษณ์ เฉพาะของเมืองแห่งนี้ที่ร่ม มีลวดลายที่สวยงามและแตกต่างกันไป

ยิ่งทำให้เมืองแห่งนี้มีเสน่ห์ ทางด้านวัฒนธรรม และความสวยงามของธรรมชาติ ที่มีมาแต่เดิมในอดีตไม่ว่าจะเป็น ทะเล แม่น้ำ และป่าเขา จนปัจจุบันนั้นได้กลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง ของพม่าที่มีความน่าดึงดูด ในความสวยงามของอ่าวเบงกอล จึงทำให้เมืองท่าแห่งนี้ยังคง คึกคักกันเหมือนในอดีตนั้นเอง

พะสิมสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร?

นับว่าพะสิมเป็นเมืองอีกแห่งหนึ่งของพม่า ที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่รวมถึงวิถึชีวิต ของผู้คนที่นี้ยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรม และการค้าทางทะเลที่มีมาอย่างยาวนาน ด้วยที่ตั้งของเมืองอยู่ตรงสามเหลี่ยม ปากอ่าวของแม่น้ำอิรวดีที่เป็น แม่น้ำสายสำคัญของพม่า ที่มีความยาวถึง 2,170 กิโลเมตร ซึ่งแม่น้ำแห่งนี้มีจุดกำเนิดที่ นู่เจียง มณฑลยูหนาน ของประเทศจีนนั้นเอง พะสิมเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของพม่า

และยังเป็นแหล่งผลิตร่มที่ขึ้นชื่อของพม่า ด้วยเอกลักษณ์ลวดลายสีสันต่างๆ เป็นการส่งต่ออาชีพมาอย่างยาวนานนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ เจดีย์ชเวม็อก เตา ( Shwemkhtaw Paya ) เป็นเจดีย์ที่อยู่คู่กับเมืองนี้มาอย่างยาวนาน

ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้ๆกับตลาด เจดีย์มีความสูงถึง 153 ฟุต ห่อด้วยทองคำสวยงาม นับว่าเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เมื่อศาสนาพุทธได้เข้ามาเผยแพร่ ในดินแดนแห่งนี้ จึงได้มีการสร้างเจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์

ของพุทธศาสนาที่เข้ามาจากทางอินเดีย ทุกวันนี้จึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก และเป็นที่เคารพกันของผู้คนที่นี้ เราสามารถเดินชมความสวยงาม ของเจดีย์ได้โดยรอบที่มีศิลปะ อันเป็นเอกลักษณ์ของพม่านั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ หาด Ngwe Saung นอกจากวัดวาอารามแล้ว

เมืองแห่งนี้มีชายหาดที่มีความสวยงาม ไม่แพ้ที่อื่นๆเลยทีเดียว หาดแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองพะสิมออกไป 40 กิโลเมตร เพราะด้วยหาดแห่งนี้เป็นหาดส่วนตัว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักเลือก มาพักกันที่หาดแห่งนี้ เพราะมีโรงแรมที่ราคาไม่แพง แต่วิวระดับล้านเลยทีเดียว

ด้วยทะเลที่หันไปทางอ่าวเบงกอล อันเป็นทะเลกว้างขั้นระหว่างอินเดีย และพม่าเอาไว้นั้นเอง ร้านอาหารของที่นี้จะมีอยู่ในส่วน ของทางโรงแรมที่มีมากมายนั้นเอง ที่พักรีสอร์ทต่างๆมีให้เลือกหลายราคา แต่ละที่นั้นล้วนสวยงามทั้งนั้นเลย จึงกลายเป็นหาดอีกแห่งที่ได้รับความนิยมนั้นเอง

เราไปกันต่อ หาด Chaung Tha เป็นหาดที่อยู่ไม่ไกลจาก หาด Ngwe Saung ที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน ซึ่งมีทะเลด้านหน้าเป็นอ่าวเบงกอล และยังเป็นหาดยอดนิยมของคนพม่า ที่มาเที่ยวกันในช่วงวันหยุด เหมือนกับพัทยาบ้านเรานั้นเอง ผู้คนที่นี้อัธยาศัยดี

ถ้าหากรู้ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวไทย บ้างคนก็จะพูดไทยกับเราได้ด้วย เพราะบ้างคนก็เคยไปทำงานที่ไทยนั้นเอง จึงเหมือนเราได้มาเที่ยว บ้านใกล้เรือนเคียงนั้นเอง หาดที่นี้มีของกินที่หลากหลายกว่า และมีโรงแรมให้เลือกหลายราคานั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ ตลาดโต้รุ่ง ( Night Market )

ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิรวดี และเป็นท่าเรือโดยสารขนาดใหญ่ ที่ผู้คนคึกคักเป็นอย่างมาก ด้วยตลาดกลางคืนแห่งนี้ เป็นเหมือนย่านของกินริมแม่น้ำ ที่เรียงยาวไปตามทางเดินให้เราได้เลือก นั่งกินได้หลายร้านนั้นเอง นอกจากจะได้ลิ้มรสชาติอาหาร ท้องถิ่นของพม่าแล้ว

เรายังได้ซึมซับกับบรรยากาศ พระอาทิตย์ตกลัดขอบฟ้าแม่น้ำอิรวดีนั้นเอง นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้ หาได้ง่ายๆท่าม กลางเมืองแห่งวัฒนธรรมแห่งนี้นั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพะสิมไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย ที่จะทำให้คุณหลงรักเมืองแห่งนี้นั้นเอง

ที่ท่องเที่ยวประหยัด

ปัจจุบันพะสิมเป็นอย่างไร?

นับว่าเป็นเมืองเขตเศรฐกิจของพม่า มาอย่างยาวนานเพราะด้วยท่าเรือ ที่หันหน้าออกไปทางอ่าวเบงกอล เป็นทะเลการค้าทางตะวันตก ระหว่าง อินเดียและพม่ามาอย่างยาวนาน รวมถึงรับอิทธิพลทางศาสนา อารยธรรม และวิทยาการต่างๆอีกด้วย โดยเฉพาะระบบเกษตรกรรม ที่ทำให้ชาวพม่าในยุคเริ่มแรกนั้น เรียนรู้ที่จะทำการเกษตรตั้งรกราก แบบคนมีอารยธรรมนั้นเอง เพราะโดยในอดีตนั้นพื้นที่อันกว้างใหญ่

ของพม่านั้นปกครองด้วยชนเผ่าต่างๆ รวมถึงกลุ่มเชื้อชาติพันธุ์ที่กระจาย อยู่ทั่วทั้งพม่านั้นเองและถ้าหาก ใครที่สามารถรวบรวมอาณาจักรต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันได้นั้นก็จะได้เป็นมหาราช ของกษัตริย์ทั้งปวงในดินแดนนี้นั้นเอง และด้วยเมืองพะสิมเองมีความเก่าแก่

เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับเมืองอื่นๆในพม่า เพราะด้วยเมืองแห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ทางปากแม่น้ำอิรวดีที่เป็น แม่น้ำสายหลักของประเทศพม่าทั้งประเทศ และยังมีท่าเรือที่มีการค้าขาย กับเหล่าประเทศตะวันตก และตะวันออกกลาง ที่มีสินค้ามากมายเข้ามาแหลกเปลี่ยน

ในดินแดนแห่งนี้นั้นเอง นับว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ร่วมกับคนพม่าในภูมิภาคอื่นๆ ปัจจุบันจึงกลายมาเป็นเมืองท่าแห่งการท่องเที่ยว แห่งใหม่ของพม่าที่พัฒนาและเปิดรับ นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของที่นี้นั้นเอง

สรุปการท่องเที่ยวในพะสิมเป็นอย่างไร?

พะสิมนั้นนับว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานที่หรือผู้คน ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพม่าดั่งเดิม โดยในอดีตนั้นเมืองแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมอญ ที่มีความเจริญทางด้านการค้า จนกระทั่งมาถึงยุคอังกฤษปกครองพม่า ชาวมอญจำนวนมากได้อพยพเข้าไทย กันเป็นจำนวน มากหลังจากอาณาจักรมอญได้ล้มสลาย และถูกผนวกเข้ากับชาวพม่ากลุ่มใหญ่นั้นเอง จึงทำให้เมืองแห่งนี้หลงเหลือ ชาวมอญดั่งเดิมน้อยนั้นเอง

ปัจุบันได้มีปะปนผสมกันระหว่างชาติพันธ์ุ ของพม่าที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาตินั้นเอง พะสิมได้ถูกพัฒนาให้เป็นเมืองท่า สำหรับการท่องเที่ยวของพม่า ที่มีทิวทัศน์ทะเลทีสวยงาม และรีสอร์ทที่พักต่างๆนั้นล้วนมีความ หรูหราหลายราคาให้เราได้เลือก อีกหนึ่งความประทับใจของคนพม่าที่นี้

ถ้ารู้ว่าเป็นนักเที่ยวไทย เขาจะชวนเราคุยและแสดงทำท่าดีใจ ที่เราเป็นคนไทยจึงเป็นความรู้สึกดี ของผู้คนที่นี้มอบให้กับคนไทย ถ้าหากเทียบกับที่ไทยแล้ว เรามองพวกเขาต่างกันอย่างมาก นับว่าเป็นความประทับใจของเมืองแห่งนี้ ที่เป็นท่าอันเก่าแก่และศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจของพม่ามาอย่างยาวนานนั้นเอง จึงทำให้ มองว่า พะสิม เป็นเมืองท่าที่เก่าแก่และ เป็นเมืองที่สำคัญต่อเสถียรภาพภายในประเทศ จะเห็นได้จากในอดีตนั้น ราชวงค์ต่างๆในดินแดนนี้ต่างต้องยึดครองเมืองแห่งนี้ให้ได้ เพราะเหมือนเป็นประตูทองคำ

ที่รอพวกเขาได้รับผลประโยชน์มากมาย จากการค้าของท่าแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษีสินค้า หรือจากพ่อค้าต่างชาตินั้นเอง จึงทำให้เมืองแห่งนี้มีความคึกคักมาอย่างยาวนาน จนมาถึงปัจจุบันนั้นเองที่เมืองแห่งนี้ ยังคงมีความสำคัญและคึกคักนั้นเอง 

pes esport

ที่ท่องเที่ยววันหยุด