" "

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวไหว้พระ9วัด9จังหวัด

1.วัดพระเเก้ว กรุงเทพฯ


Wat Pra Kaew, (Bangkok) THAILAND
วัดพระแก้ว หรือชื่อทางการว่า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดหลวง ที่อยู่คู่บ้าน คู่เมืองของประเทศไทยมานาน ตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นวัดหลวงที่อยู่ใน พระราชวังหลวง เช่นเดียวกับวัดในสมัยอยุธยา และเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่ได้นำมาจากกรุงเวียงจันทน์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ให้เป็นวัดหลวง เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ที่สำคัญในพระราชพิธีต่างๆ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของประเทศไทยอีกด้วย

2.วัดพระธาตุเขาน้อย จังหวัดน่าน
Wat Phra That KhaoNoi, (Nan)
นมัสการองค์พระใหญ่ ที่เป็พระคู่บ้านเมืองน่าน เรียกกันว่า “วัดพระธาตุเขาน้อย” เป็นวัดที่อยู่สูงในยามเช้าจะมองเห็นหมอก วัดพระธาตุเขาน้อยอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของเมืองน่าน สันนิษฐานกันว่าพระพุทธรูป น่าจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับ พระธาตุแช่แห้ง และจุดที่นี่เป็นจุดที่สามารถชมวิว เมืองน่านสวยที่สุด สามารถชมความงามวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา วัดพระธาตุเขาน้อย ที่มองเห็นวิวสวยสุดในล้านนา ตั้งอยู่ในตำบลดู่ ใต้องค์พระธาตุ อยู่ในเส้นทางเดียวกันกับ วัดพญาวัด สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ งเมื่อพ.ศ.2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ทั้งองค์ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศา ธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในสมัยพ.ศ.2449-2454


3.วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย
Wat Si Chum (Sukhothai)
วัดศรีชุม เป็นเมืองมรดกโลก ของอุทยานประวัติศาสตร์ ในจังหวัดสุโขทัย มีองค์พระพุทธรูป อยู่ภายในมณฑป มีชื่อเรียกว่า “พระพุทธอจนะ” เป็นที่เลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ และชวนให้นักท่องเที่ยว มาเที่ยวสักการะอย่างไม่ขาดสาย และยังมีตำนาน ในเรื่องของพระพุทธรูปพูดได้อีกด้วย สำหรับสถานที่แห่งนี้ ถือว่าเป็นสถนที่เรียกได้ว่า ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้ว มักมีนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ สำหรับสัดศรีชุม สันนิษฐานว่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยของ พ่อขุนรามคำแหง เนื่องจากมีศิลาจารึก ของสุโขทัยหลักที่ 1 อยู่ที่ฝาอุโมงค์ และยังมีภาพที่เก่ามากถึง 700 ปีอยู่ด้วย


4.วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
Wat Saman Raranaram, (Chachoengsao)
วัดสมานรัตนาราม อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ เพราะสามารถขับรถไปได้ ด้วยระยะเวลา ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเอง ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึง 10 แห่งด้วยกัน เป็นสถานที่ที่ผู้คน นิยมเข้าสวดมนต์ เพื่อขอพร และทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูป “พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข” ที่ถูกบันทึกแล้วว่าในปัจจุบันี้ เป็นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความเชื่อกันว่า เมื่อได้ไปไหว้สักการะ ด้านความมั่งคั่ง ร่ำรวย และความรื่นรมย์ ให้ไร้ความทุกข์ นำมาแต่ความสุข เข้ามาสู่ผู้ที่มากราบไว้สักการะบูชา

5.วัดไชโยวรวิหาร (วัดเกษไชโย) จังหวัดอ่างทอง
Wat Chaiyo Worawihan (WatKetChaiyo), Ang-Tong
เป็นวัดเก่าแก่ ที่เรียกกันว่าวัดราษฏร์โบราณ ต่อมาในช่วงของสมัยรัชกาลที่4 ทางด้านของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ได้ทำการก่อสร้างพระพุทธรูป ปางสมาธิองค์ใหญ่ เป็นปูนขาว ที่ไม่ปิดทองไว้กลางแจ้ง ณ วัดแห่งนี้ ในช่วงสมัยของรัชกาลที่5 พระองค์ได้เสด็จมานมัสการ และได้ทำการโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโยอีกครั้ง ในปีพ.ศ.2430.

6.โบสถ์กลางทะเล วัดเกาะพยาม จังหวัดระนอง
Koh Pha-yam Ranong
เป็นโพระอุโบสถที่อยู่กลางทะเล เรียกว่าวัดเกาะพยาม ลักษณะของอุโบสถ นั้นมีลักษณะที่มองดูแล้ว คล้ายมีดอกบัวที่มองออกไปแล้ว มองดูแล้วสวยงามมาก ด้วยสถานที่ยิ่งอยู่กลางทะเล ในช่วงที่แสงแดดสาดส่อง ที่มีฟ้าสีครามน้ำทะเลใสๆ ก็จะสามารถมองเห็นภาพ แบบนี้ที่สวยงามจนแทบลืมหายใจ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว จากหลากหลายท้องถิ่น ที่มาเที่ยวเกาะพยาม หรือจากต่างถิ่น ที่มักจะเดินมาไหว้พระสักการะพระพุทธรูป ที่อยู่ภายในโพระอุโบสถที่อยู่กลางน้ำ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง สำหรับอุโบสถกลางทะเลแห่งนี้ มีชื่ออีกที่เรียกกันว่า “อุทกฺกเขปสีมา” ด้วยความหมาย เป็นคำเรียโบสถ์กลงน้ำ ตามประวัติในพระพุทธกาล ภายในสถานที่ของวัด มีพระพุทธวิริยะชัยมงคล ที่อยู่ภายในวัด และมีพระพุทธรูปที่ด้านบน ของวัดก่อนที่จะเข้าไปเดินในพระอุโบสถ กลางทะเลได้ตามทางเดิน ที่เป็นสะพานไม้เล็กๆ

7.วัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกล้าราชานุสรณ์ จังหวัดลำปาง
Wat Phrabahtbuddha, Lampang
เป็นสถานที่ ที่เรียกได้ว่าเป็น Unseen Thailand ที่คนท้องถิ่นมักเรียกกันว่า วัดพระบาทปู่ผาแดง ที่อยู่ในพื้นที่ของ อำเภอแจ้ห่ม ของจังหวัดลำปาง โดยทางวัดแห่งนี้ อยู่บนยอดเขาสูง ที่เรียกกันว่าดอยปู่ยักษ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ในพื้นที่ ของเขตการห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท โดยทางวัดมีรอยพระพุทธบาท ที่ประดิษฐานอยู่ และยังมีเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นมา และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นวัดสวยบนเขา ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกจุด ในจังหวัดลำปาง ซึ่งกว่าจะเป็นอย่างทุกวันนี้ เมื่อนานมาแล้วทางขึ้นนั้น เป็นทางเดินที่ชาวบ้านสร้างขึ้น และวัดนี้ถูกสร้างขึ้น จาก หลวงพ่อไพบูลย์สุมัคโล ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าอาวาส ของวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยาได้เดินทางมาสักการะ รอยพระพุทธบาท และเกิดพลังศรัทธาขึ้น และประสงค์จะสร้างวัดและพัฒนาขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2547

8.วัดเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี
Khao Wong Phra Chan (Lopburi)
วัดเขาวงพระจันทร์ เป็นวัดที่ชื่อเสียงมาก สำหรับคนในท้องถิ่น เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวม ของชาวลพบุรี เป็นวัดที่อยู่บนเขาสูง และมีรอยพระพุทธบาทที่ 4 อยู่บนยอดเขา เป็นที่ประดิษฐาน ของรอยพระพุทธบาทแท้ สำหรับทางขึ้นนั้น เป็นบันได้สูงยาวต่อเนื่องกันไป จนถึงยอดเขา แบบไม่มีจุดสิ้นสุด นับจำนวนขันบันได้ได้จำนวน 3,790 ขั้นด้วยกัน เพื่อที่จะเดินทางขึ้นไป นมัสการรอยพระพุทธบาท ด้วยความเชื่อ ในการเดินทางขึ้นเขาวงพระจันทร์ ของชาวบ้านที่เชื่อถือกันนั้นคือ จะช่วยให้สิ่งที่ร้องขอได้สมหวังดั่งใจ เพราะเป็นวัดที่อยู่บนเขาสูงที่สุด อีกทั้งเป็นวัดที่มีการเดินทางที่ ไม่ง่ายมากสักเท่าไหร่นัก ทำให้ผู้คนที่ขึ้นไปเพื่อสักการะ จะได้รับความยากลำบากเพื่อเดินทาง เป็นอีกหนทางคำสอน ของพระพุทธศาสนาอีกด้วย ดังนั้นเมื่อมีความมุ่งมั่น ศรัทธาก็จะได้รับการดลบันดาล ให้สมหวังในสิ่งที่ปราถนา

9.พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย
Prathat Sri Song Rak (Lei)
พระธาตุศรีสองรัก เป็นสถานที่ประจำจังหวัดเลย เป็นยังเป็นตราสัญลักษณ์ ของจังหวัดอีกด้วย สำหรับวัดพระธาตุศรีสองรัก ชื่อว่าวัด แต่ไม่มีพระภิกษุจำพรรษา เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยของ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในปีพ.ศ.2103 พระธาตุศรีสองรัก เป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็น “อุเทสิกเจดีย์” เป็นเจนตนาการสร้างขึ้น เพื่ออุทิศให้กับพระพุทธศาสนา สำหรับพระธาตุศรีสองรัก ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น สถานที่แสดงซึ่งความช่วยเหลือกัน ของช่วงสมัยของ (พระมหาจักรพรรดิ) ซึ่งสมัยนั้นเรียกกันว่า กรุงศรีสัตนาคนหุต และเวียงจันทน์ ที่ตรงช่วงรัชสมัยของ (พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช) ซึ่งที่ได้เล่าขานมายาวนาน มนเรื่องของพระธาตุศรีสองรัก ได้ถูกสร้างขึ้นในครั้งแรก ที่กึ่งกลางระหว่างลำน้ำโขง กับแม่น้ำน่าน บนโคกไม้ที่ติดกัน ก่อนในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมไปตามกาลเวลา

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยว>>> https://www.mustdoholiday.com/

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในไทย

รวมสถานที่น่าเที่ยวในไทย กับบรรยากาศสุดธรรมชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวในไทยที่ไหน น่าสนใจบ้าง ท่านเคยหาข้อมูลกัน บ้างหรือไม่ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว สวยงามในไทย…

อ่านเพิ่มเติม »

สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

ถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคน มีความชอบในการท่องเที่ยว และหลงใหลไปกับสถานที่ต่างๆ ที่สวยงาม กับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ในต่างประเทศ ทริปนี้ขอแนะนำ เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศ ในทวีปยุโรป อนามัยเนเธอร์แลนด์ หรือ ที่เรามักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์…

อ่านเพิ่มเติม »

หนึ่งในสถานที่ ท่องเที่ยวของ ไทยที่ดัง ติดอันดับโลก

สถานที่แรก ก็คือหาดถ้ำพระนาง และนี่ก็คือ หนึ่งในไฮไลท์ ของแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดกระบี่ เป็นชายหาด
ที่มีความสวยงาม อย่างมาก ในจังหวัดกระบี่ โดยวิวนั้น ก็เป็นภูเขาหินปูน พร้อมกับหน้าผา…

อ่านเพิ่มเติม »
Tagged
AYUTTHAYA CAFE CAMPING CHIANGMAI CHONBURI HOTEL INTERNATIONAL Japan KANCHANABURI must do holiday phuket RESORT RESTAURANT review THAILAND TOP 5 TRAVEL คาเฟ่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปัตตานี จังหวัดลพบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยว ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ ร้านอาหารและคาเฟ่ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 5 แห่ง ทั่วโลกที่คุ้มค่า แก่การมาเยือน ของผู้คน สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และต่างประเทศ สถานที่เที่ยว สถานที่เที่ยวในไทยและต่างป่ระเทศ เชียงใหม่ เที่ยวไหนดี โรงแรมและที่พัก